Rezervația naturală Sărături – Murighiol, cu o suprafață de 87 ha, este situată între localitățile Murighiol și Plopu și are o lungime de cca 2 Km și o lățime maximă de 500 m. A fost declarată arie protejată în martie 2000 și este inclusă în Parcul Național Delta Dunării.

Adevărat paradis faunistic, lacul are o mare importanţă pentru păsări, complexul adăpostește și asigură condiții de hrană și cuibărire pentru păsări migratoare, de pasaj sau sedentare, cu specii de chiră de baltă (Sterna hirundo), prundaș de sărătură (Charadrius alexandrinus), piciorong (Himantopus himantopus), lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) ,barză albă (Ciconia ciconia), pelican comun (Pelecanus onocrotalus), stârc purpuriu (Ardea purpurea) și rață roșie (Aythya nyroca), buhai de baltă (Botaurus stellaris) sau erete de stuf (Circus aeruginosus).

În zona rezervației naturale sunt intalnite specii de plante rare sau protejate prin lege,  dintre care: Paronychia cephalotes și Koeleria lobata.

În vecinătate se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, situri arheologice, arii protejate, zone naturale), printre care Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Gheorghe”, construită între 1878-1883; Mănăstirea și castrul roman Halmyris; Situl arheologic de la Murighiol (așezare din epoca medievală, așezare rurală din epoca romană, așezare getică); Situl arheologic „Ghiolul Pietrei”.

Zona strict protejată este limitată la 5 m distanță de luciul apei. Intrarea în apă sau pe apă este strict interzisă. De asemenea, în perioada de cuibărit a păsărilor, intrarea cu mașini sau alte vehicule este interzisă.