Accesul şi practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se face doar pe baza permiselor eliberate de ARBDD.

Permisul de acces în rezervaţie pentru turişti cu valabilitate de o zi este 5 lei/persoană, cel valabil pentru un sejur (max. o săptămână) este 15 lei/persoană, iar cel anual, cu valabilitate până la 31 dec este 30 lei/persoană. (Tariful de intrare nu se aplică pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi r ăniţii din Revoluţia din decembrie 1989, precum și persoanelor fizice care au domiciliul în perimetrul rezervației sau în localit ățile limitrofe.)

Accesul cu autovehicule în Rezervaţie se face în baza unui permis de acces pentru autovehicule, ce este condiţionat de plata unui tarif în valoare de 100 lei/autovehicul/an, respectiv 10 lei/autovehicul/zi.

Accesul cu nave şi ambarcaţiuni în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face respectând Hotărârea Guvernului Nr. 538 din 08 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza permisului de acces pentru nave şi ambarcaţiuni.Tarifele sunt de 100 lei/ambarcaţiune/an, respectiv 20 lei/ambarcaţiune/sejur.

Achitarea tarifului pentru permisele de acces se poate face:
a) cu numerar la: casieria Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), de Luni – Joi: 08.00 – 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00 și la Centrele de Informare din localităţile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Chilia Veche, Sulina, Crişan, Sfântu Gheorghe) şi limitrofe (Murighiol).
b) cu numerar sau cu card bancar (program non-stop) la automatele de permise instalate la sediul ARBDD; în localitatea Jurilovca (la intrarea in portul turistic) şi la intrarea în localitatea Corbu dinspre Năvodari, pe șoseaua care duce spre plaj ă, la marginea satului.
c) online, achitând contravaloarea cu cardul bancar prin aplicaţia de achiziţionare a permiselor pe site–ul instituţiei.

Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul RBDD se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de ARBDD în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, emis în comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (159/24 iunie 2011) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (1266/18 aprilie 2011).

Permisele de pescuit recreativ/sportiv se eliberează fără perceperea de taxe şi tarife si pot fi procurate:
• la automatele de permise (program non-stop) instalate la sediul ARBDD, în Miniportul Turistic din localitatea localitatea Jurilovca Jurilovca și în localitatea localitatea Corbu (jud. Constanța), la intrarea în localitate dinspre N ăvodari, pe șoseaua care duce spre plaj ă, la marginea localității.
• la Centrele Centrele de Informare din perimetrul perimetrul Rezervaţiei Biosferei Biosferei Delta Dunării (Chilia Veche, Sulina, Crişan, Sfântu Gheorghe) şi limitrofe (Murighiol).
• online, prin aplicaţia de plăţi online de pe pagina de internet a instituţiei: www.ddbra.ro
Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil, ce se eliberează anual.

Pentru persoanele juridice: Contravaloarea permiselor de acces poate fi achitată şi prin virament bancar, în contul ARBDD nr.RO96TREZ64120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal:3722040 şi este necesar să aibă menţionat la explicaţii:
• tarif acces pentru persoane
• tarif acces pentru autovehicule
• tarif acces pentru ambarcaţiuni

La solicitarea organelor de control, vizitatorii trebuie să prezinte permisul de acces și dovada plăţii pe durata vizitei in perimetrul RBDD.