Principalul scop al Asociației este protejarea faunei și florei Deltei Dunării, protejarea speciilor de plante și animale amenințate cu dispariția, stoparea și prevenirea poluării și a braconajului, promovarea pescuitutlui sportiv,și a turismului ecologic în Delta Dunării, salubrizarea și ecologizarea zonelor afectate de poluare, semnalarea tuturor neregulilor constatate către organele abilitate.

Pe larg, ne propunem să ne implicăm activ în toate sectoarele care au nevoie urgentă de sprijin, prin:

  • Protejarea faunei și florei Deltei Dunării prin identificarea speciilor aflate pe cale de dispariție.
  • Salubrizarea și ecologizarea zonelor afectate de poluare.
  • Promovarea turismului ecologic în Delta Dunării, crearea punctelor de informare turistică și ecologică, a locurilor de pescuit și de observare a naturii.
  • Promovarea pescuitului sportiv, prin organizarea de seminarii, conferințe, discuții și difuzarea de materiale publicitare prin mijloace media.
  • Educarea locuitorilor Deltei Dunării și a turiștilor în spiritul principiilor ecologice de protejare a ambientului natural, a diversității florei, faunei și populației piscicole.
  • Colaborarea cu diferite instituții și asociații în vederea combaterii braconajului și a stopării poluării apelor.
  • Promovarea imaginii regiunii la nivelul instituțiilor UE, având în vedere interesul privind turismul, vânătoarea și pescuitul sportiv pe plan european.
  • Promovarea parteneriatului între asociații similare din țara și străinătate.
  • Constientizarea, educarea și îndrumarea membrilor și nemembrilor în ceea ce privește aspectele legate de protecția mediului, de vânătoarea și pescuitul sportiv, conservarea și refacerea mediului natural, în spiritul principiilor ecologice prin organizarea de seminarii, conferințe, discuții și alte mijloace specifice.
  • Dezvoltarea de activități menite să genereze și/sau atragă fondurile necesare realizării scopului propus.